Přehled nejzajímavějších tipů na výlety jako pro milovníky přírody nebo historie.

HRAD HELFŠTÝN

Hrad Helfštýn je kulturní památkou spravovanou Muzeem Komenského v Přerově, p. o. Monumentální hradní architektura Helfštýna se tyčí nad údolím Moravské brány. Celý komplex tvoří řada staveb užitkových i fortifikačních. V současné době jsou na hradě zpřístupněna  čtyři nádvoří. Má pětici bran, množství bašt, věží a rozsáhlý systém vnitřního i vnějšího opevnění. Svojí rozlohou patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v Evropě.

www.helfstyn.cz

HEFAISTON

Hefaiston je název mezinárodního setkání uměleckých kovářů.
Záměrem vzniku Mezinárodního setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně bylo seznámení návštěvníků hradu s tímto uměleckým řemeslem. Na základě toho vydalo Muzeum Komenského v Přerově k 1. lednu 2007 prohlášení k záměru své činnosti.

MĚSTO OLOMOUC

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky.
Olomouc je druhá největší památková rezervace v České republice a nabízí řadu atraktivních míst: kláštery a chrámy, muzea umělecká i technická, rozlehlé parky, zoologickou zahradu či aquapark. Chloubou Olomouce je barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, zapsaný od roku 2001 mezi památky UNESCO.

www.olomouc.cz

SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE

Svatý Kopeček je historická obec, nyní městská čtvrť, poutní místo a katastrální území na severovýchodě statutárního města Olomouce. Je vzdálen cca 7 km od centra Olomouce a slouží jako rekreační místo Olomoučanů. Nadmořská výška samotného Kopečku je 393 m n. m. Nachází se zde olomoucká zoologická zahrada a bazilika Navštívení Panny Marie, ke které se každoročně konají velké poutě.

www.svatykopecek.cz

PRAMEN ŘEKY ODRY

Řeka Odra pramení v Kozlovské vrchovině v oblasti Nízkého Jeseníku na úpatí Fidlova kopce. Pramen se nachází v “Oderském lese” v oblasti vojenského prostoru Libavá mezi obcí Kozlov a zaniklou obcí Varhošť v mělkém sedle s rozsáhlým rašeliništěm. Prameniště je tvořeno několika stužkami, které jsou zřetelné v době dešťů či tání jarního sněhu.

www.odry.cz

BÍLÝ KÁMEN

Skalní vyhlídku vystupující z lesa Oderských vrchů, která je nejvyšším místem dávného lomu, obyvatelé okolních obcí navštěvovali a bělili vápnem, od čehož získala i svůj název. V současnosti se nachází na území Vojenského újezdu Libavá a je přístupná pouze 1. května v rámci akce Bílý kámen. Můžete se zúčastnit jako cyklista, pěší nebo účastník zájezdu autobusem.

www.bilykamen-libava.cz


CYKLOSTEZKA PŘÁSLAVICE – DASKABÁT – VELKÝ ÚJEZD


Cyklostezka je funkčně novou dopravní spojnicí pro nemotorovou dopravu mezi obcemi Přáslavice, Daskabát a Velký Újezd. 

www.praslavice.com

EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC

EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravidelně každý rok na přelomu dubna a května v Olomouci. Poprvé se uskutečnily
v roce 1990. Ekologické dny Olomouc se postupně zařadily mezi nejvýznamnější akce pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody
v ČR. Festivalu se zúčastňuje pravidelně více jak 20000 návštěvníků. Trvá zpravidla dva týdny a nabízí zejména tři dny besed, výlety na zajímá místa v krajině se skvělými průvodci, aktivity pro školy, výstavy, soutěže, konference a tradičně je jejich vyvrcholením prvomájový Ekojarmark na Horním náměstí v Olomouci.

www.slunakov.cz

MUZEJNÍ NOC OLOMOUC

Olomoucká muzejní noc zpřístupní obyvatelům krajského města a jeho návštěvníkům sbírky významných muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí. Je to jedinečná příležitost projít si výstavy v neopakovatelné atmosféře páteční noci. Olomoucká muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který se koná v celé České republice.

www.olomouckamuzejninoc.cz

OLOMOUCKÝ PŮLMARATÓN

Olomoucký půlmaraton je maratonský závod, který se běží v ulicích města Olomouc. Jeho první ročník byl uspořádán 26. června 2010. Závodu se zúčastnilo okolo 1850 běžců. Tento největší půlmaraton na Moravě a druhý největší v České republice postupem času vzrůstá na oblibě, přičemž v roce 2016 se jej zúčastnilo kolem 10 000 běžců a v hlavním závodě celkem 6 200 běžců.

www.runczech.com

ACADEMIA FILM OLOMOUC

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů pořádá Univerzita Palackého v Olomouci již od roku 1966. V průběhu let se komorní uzavřená akce proměnila v jednu z největších vzdělávacích událostí v Evropě. Jde o jedinečný festival v České republice, na kterém se společně sešli například teoretický fyzik Lawrence M. Krauss a evoluční biolog Richard Dawkins.

www.afo.cz

MAMUT TOUR

Silniční cyklomaraton KELLYS Mamut Tour. Letos proběhl již 19. ročník této cyklistické akce.

www.miko-cycles.cz/mamut/mamut-tour/